Aby zapewnić możliwie najlepsze wrażenia, ta strona internetowa wykorzystuje profilujące pliki cookie stron trzecich. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o tych plikach lub jak zmienić swoje ustawienia. Zamykając to okno lub kontynuując przeglądanie tej witryny, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.
Wsparcie
Wsparcie & RMA
Informacja o gwarancji
Realizacją gwarancji zajmują się autoryzowani dystrybutorzy. Proszę sprawdzić procedurę zwrotu u lokalnych, autoryzowanych dystrybutorów lub w sklepie, w którym dokonano zakupu produktu. Listę autoryzowanych dystrybutorów można znaleźć na stronie www w sekcji "Gdzie kupić"
Wyłączenia i ograniczenia dotyczące gwarancji
Product warranty is managed by authorized distributors. Please check the return procedure with the local authorized distributors, or the original store you purchased the product from.You can find the authorized distributors from “gdzie kupić".
Poniższe okoliczności nie są objęte gwarancją firmy Gainward lub skutkują jej utratą

The following circumstances are excluded from Gainward warranty coverage.

 • Produkt nie jest objęty gwarancją.
 • Numer seryjny lub naklejka gwarancyjna została usunięta, przeniesiona, sfałszowana, zniszczona, uszkodzona, zmieniona lub jest nieczytelna.
 • Produkt został wprowadzony do obrotu z naruszeniem prawa (np. kradzież lub oszustwo)
 • Wszelkie awarie lub uszkodzenia produktu, które wynikają z zastosowania go do wydobywania kryptowalut, eksploracji danych lub związanych z nimi działań. Wyłączone z tej klauzuli są modele specjalnie zaprojektowane do górnictwa.
 • Stosowanie nieodpowiednich opakowań transportowych lub stosowanie nieodpowiedniego materiału opakowaniowego skutkującego uszkodzeniem produktu podczas transportu.
 • Wszelkie zmiany, instalacje, modyfikacje lub naprawa produktu przez osoby nieautoryzowane przez firmę Gainward.
 • Niewłaściwe lub nieprawidłowe użytkowanie produktu przez użytkownika, takie jak nieprawidłowa obsługa, postępowanie niezgodne z instrukcją obsługi, użytkowanie lub przechowywanie na wolnym powietrzu, niewłaściwe przechowywanie, zalanie itp.
 • Wszelkie awarie lub uszkodzenia spowodowane czynnikami środowiskowymi takimi jak ekstremalna temperatura, wilgoć, piasek, brud, zakłócenia elektryczne lub zasilanie nieodpowiednim napięciem lub prądem o nieodpowiednim natężeniu, wahania lub przepięcia energii elektrycznej, elektryczność statyczna, zewnętrzne źródło elektryczne, przeciążone obwody elektryczne itp.
 • Wszelkie awarie lub uszkodzenia powstałe w wyniku siły wyższej, takiej jak powódź, pożar, tajfun, wichury, zanurzenie, trzęsienia ziemi, grzmoty, błyskawice lub katastrof spowodowanych działalnością człowieka takie jak wojna, strajk, eksplozje, wypadki itp.
 • Środowisko użytkowania, które może powodować narażenie produktu na działanie wody, nadmierną wilgoć, korozję, działanie nagłej siły fizycznej, uderzenia, ściskanie, zadrapania itp.
 • Drobne uszkodzenia uznane za zaniedbanie lub nierozsądne użytkowanie powodujące powstanie głębokich zadrapań, nacięć, pęknięć, przebarwień, oraz skutkujące upuszczeniem lub niewłaściwym obchodzeniem się z produktem.

Polityka prywatności | Copyright©2007-2024 Gainward All rights reserved.